preloder

De Zeeuwse Zaken over aan- en verkoopprocessen

Herstructureren / verkoopklaar maken

Bij iedere Corporate Finance opdracht starten wij met een gedegen vooronderzoek. Bij een verkooptraject is dit naast de financiële en operationele analyse ook het in kaart brengen van de structuur. In deze fase besteden we aandacht aan het verkoop klaar maken wat kan leiden tot een eerste advies tot herstructurering in het belang van een betere propositie van uw bedrijf.

Bij een aankoopopdracht maken we een gedegen eerste analyse op basis van de door de verkopende partij verstrekte informatie die zich met name richt op de haalbaarheid, financierbaarheid, marktkansen en risico’s.

In deze fase stemmen wij met u de betrokkenheid van uw andere adviseurs af, zoals uw accountant en juridisch adviseur.

Waardering

De DZZ adviseur hanteert  gebruikelijke waarderingsmodellen voor haar cliënten.  Het is de visie van De Zeeuwse Zaken dat de kwalitatieve elementen en "unique selling points" van een onderneming  cruciaal zijn om de waarde van de onderneming te bepalen. Bij de DZZ aanpak wordt in detail ingegaan op diverse zaken zoals de marktpositie van de onderneming, de kwaliteit van de organisatie (w.o. management en het personeel), en de afhankelijkheid van de afnemers en de leveranciers. We beoordelen eventuele beschikbare immateriële activa en bepalen de sterke punten van de onderneming, de kansen en bedreigingen van de onderneming in de markt etc. We hebben hierbij aandacht voor de waarderingen die op dit moment gangbaar zijn in de MKB praktijk ("benchmarken") met als doel een reële waardering te verkrijgen.

Onderhandelingen

Bij elke bedrijfsovername spelen de onderhandelingen een belangrijke rol;. De DZZ adviseurs kennen de kunst en techniek van het onderhandelen vanwege hun jarenlange ervaringen met Corporate Finance trajecten. Onderhandelen betekent tevens het inplannen van een goede voorbereiding, jezelf inleven in de wederpartij, het goed definiëren van de eigen en andermans doelstellingen, het creëren van een goede sfeer en het zich bewustzijn van het feit dat een "win-win" situatie dient te worden gerealiseerd.

Due Diligence

Het due diligence onderzoek ofwel boekenonderzoek wordt in opdracht van de koper van een onderneming uitgevoerd. Bij een due diligence wordt de tot dusver verkregen informatie over de te verkopen onderneming getoetst. Tevens wordt er geverifieerd of er geen  "lijken in de kast" aanwezig zijn. Het uitvoeren van een due diligence is een “must”; de financiële belangen zijn vaak dermate groot dat een zorgvuldig onderzoek verricht dient te worden. Zeker bij een aandelentransactie adviseren wij een dergelijk onderzoek altijd te laten uitvoeren. Het due diligence onderzoek wordt in samenspraak met uw eigen adviseurs uitgevoerd, waarbij vooraf de taakverdeling helder wordt afgesproken.

Financiering overname

De partners van De Zeeuwse Zaken hebben met hun expertise en krachtig netwerk toegang tot vele financieringsmogelijkheden bij een overname. Naast de goede ingangen bij de banken werken wij veelvuldig met crowdfunding financieringen, participaties en financieringen door informal investors. Binnen het netwerk van De Zeeuwse Zaken is er een “inner crowd” aan informal investors die na een gedegen analyse bereid zijn om in uw bedrijf te participeren of te financieren. De partners gaan hierbij zorgvuldig te werk en brengen partijen met elkaar in contact in een vertrouwelijke omgeving.

Contracten

De adviseurs van De Zeeuwse Zaken werken samen met een regionaal netwerk van adviseurs, zoals accountants, advocaten en notarissen welke altijd in overleg met u als opdrachtgever in het proces worden betrokken met als doel om uw belangen op juiste wijze te behartigen.

Meer weten over aan- of verkoopprocessen?

Hieronder vindt u een kort vragenformulier. Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie over aan- of verkoopprocessen, vul dan onderstaand formulier in en één van onze deskundigen zal snel en vrijblijvend contact met u opnemen om de opties te bespreken.

Benieuwd wat de DZZ adviseurs voor uw aan- of verkoopproces kunnen betekenen? :

Voor meer informatie over de overname of verkoop van uw bedrijf kunt u contact met ons op te nemen via info@dezeeuwsezaken.nl of telefonisch met één van onze adviseurs:
Uitblinken in persoonlijke aandacht, daadkracht en betrouwbaarheid. Uw onderneming staat centraal en door verbindend te zijn en partijen bij elkaar te brengen, help ik ondernemers verde vanuit een heldere visie.
Perry Boogaard
Partner
Een goed persoonlijk financieel plan voor zowel een ondernemer als een particulier is belangrijk om de juiste financiële beslissingen te nemen. Het geeft rust en duidelijkheid voor de toekomst.
Eric Giesbertz
Partner
Ik verbind ondernemers, door succesvol zaken met elkaar te doen. Door ondernemers met elkaar in contact te brengen, of middels het organiseren van presentaties, bijeenkomsten en evenementen.
John van der Valk
Partner

Aanmelden voor Z-Mail

U ontvangt updates van de financiële Zeeuwse markt met betrekking tot bedrijfsinvesteringen en financiële planning.