preloder

De Zeeuwse Zaken over bedrijfsovernames

Als u een bedrijf overneemt of u draagt zelf uw bedrijf aan een opvolger over, is dit vaak een langdurig en emotioneel proces waarbij vele aspecten aan bod komen. Veelal gebeurt dit slechts één of een enkele keer in uw gehele ondernemerschap. In de praktijk is dit één van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens uw ondernemerschap en heeft veel impact zowel zakelijk als privé.

Bij het aan- of verkopen van een bedrijf, is een goede voorbereiding  dan ook van essentieel  belang. Het gaat niet alleen om de  uiteindelijke prijs en de overige condities, maar ook om het win-win gevoel.

Duidelijkheid dient te bestaan omtrent de verwachtingen, percepties en doelstellingen van de betrokken partijen, vanuit juridisch, financieel, fiscaal en menselijk perspectief. Op deze wijze wordt een goede basis gelegd voor de verdere stappen binnen het bedrijfsovernameproces..

Bedrijf aankopen

Indien u besluit een onderneming over te nemen dan kunnen wij het gehele proces vanaf het allereerste begin tot en met het ondertekenen van de contracten begeleiden. We werken doelgericht en resultaatgericht, we treden op als procesbewaker waarbij we tijdig uw eigen adviseurs, zoals accountant en juridisch adviseur betrekken.

Bedrijf verkopen

Regelmatig regisseren wij verkooptrajecten voor onze klanten. Dit begint met het begrijpen van de business en de activiteiten van de klant alsmede het identificeren van de sterke en zwakke punten van de onderneming. We bepalen met u de kansen en bedreigingen in de markt en analyseren de financiële prestaties en prognoses van de onderneming. Essentieel onderdeel vormt de waardering van de onderneming, die zorgvuldig wordt bepaald op basis van de aangereikte informatie. Eén en ander resulteert dan in een informatiememorandum welke na het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst kan worden aangeboden aan mogelijke kopers van de onderneming.

Bekend dient dan ook te zijn welke realistische vraagprijs mogelijk is in de huidige marktomstandigheden en welke mogelijke “dealbreakers” naar voren zouden kunnen komen. Dit vereist enige voorbereiding. Veelal adviseren wij dan ook om de onderneming allereerst c.q. tijdig verkoop klaar te maken voordat een verkooptraject in gang wordt gezet. Op deze wijze kunnen gesignaleerde aandachtspunten tijdig worden opgevolgd en opgelost.

In de praktijk blijkt dit rendement op te leveren in de vorm van een hogere verkoopprijs en/of betere contractvoorwaarden voor de verkopende partij. Een goede voorbereiding bepaalt veelal het succes van het gehele traject, ofwel wij adviseren elke ondernemer hiermee tijdig te beginnen!

Meer weten over Bedrijfsovernames?

Hieronder vindt u een kort vragenformulier. Wanneer u behoefte heeft aan meer informatie over bedrijfsovernames, vul dan onderstaand formulier in en één van onze deskundigen zal snel en vrijblijvend contact met u opnemen om de opties te bespreken.

Benieuwd wat de DZZ adviseurs voor uw bedrijfsovername kunnen betekenen? :

Voor meer informatie over de overname of verkoop van uw bedrijf kunt u contact met ons op te nemen via info@dezeeuwsezaken.nl of telefonisch met één van onze adviseurs:
Uitblinken in persoonlijke aandacht, daadkracht en betrouwbaarheid. Uw onderneming staat centraal en door verbindend te zijn en partijen bij elkaar te brengen, help ik ondernemers verde vanuit een heldere visie.
Perry Boogaard
Partner
Een goed persoonlijk financieel plan voor zowel een ondernemer als een particulier is belangrijk om de juiste financiële beslissingen te nemen. Het geeft rust en duidelijkheid voor de toekomst.
Eric Giesbertz
Partner
Ik verbind ondernemers, door succesvol zaken met elkaar te doen. Door ondernemers met elkaar in contact te brengen, of middels het organiseren van presentaties, bijeenkomsten en evenementen.
John van der Valk
Partner

Aanmelden voor Z-Mail

U ontvangt updates van de financiële Zeeuwse markt met betrekking tot bedrijfsinvesteringen en financiële planning.