preloder

Herstructurering en uitbreiding financieringspropositie in de agrarische sector.

Vorige Volgende

Binnen De Zeeuwse Zaken is veel kennis en ervaring op het gebied van financieringsstructuren en –oplossingen in verschillende sectoren. Zo werd in mei 2018 contact opgenomen door een melkveehouder met Perry Boogaard, die met zijn bancaire achtergrond en zijn specialistische kennis de ondernemers uitstekend heeft ontzorgd.

Tijdens de inventarisatie die in mei is gestart, bleek al snel dat de ondernemingsstructuur was aangepast door toetreding van een nieuwe rechtspersoon. Daarnaast was er sprake van een financieringsstructuur met een rentederivaat en het voornemen om te investeren. Een complex vraagstuk waarbij ondernemers tijdens deze inventarisatiefase de begeleiding en advisering hebben ervaren als duidelijk, goede analyses en concrete voorstellen die aansluiten bij de wens van de ondernemers. Het inzichtelijk maken en doorrekenen van de consequenties van de verschillende mogelijkheden, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het vervolg van het proces.

Nadat de richting was bepaald, zijn met bankier de gesprekken gestart en onderhandelingen gevoerd over de voorwaarden en condities. Zowel met de accountmanager als met de derivatenspecialist is overleg gevoerd en heeft bankier meegedacht in het vinden van een oplossing. De contacten, de gesprekken en de onderhandelingen met de bank zijn prima verlopen en hebben geleid tot een herstructurering van de financiering waarbij de onderneming “toekomstproof” is.

Ondernemers kijken tevreden terug op het traject dat prettig is verlopen en waarbij financiële rust is gecreëerd voor de komende jaren.

Posted on 5 november 2018