preloder

Waarom de Zeeuwse Zaken?

Omdat wij snappen dat een bedrijfsovername, een aan- of verkoopproces of een mangement buy-in of buy-out ingrijpende activiteiten en handelingen zijn voor een onderneming. Het kan een langdurig en emotioneel proces zijn.

Wij bieden ondernemers dé mogelijkheid om hun plannen te kunnen realiseren. Onze actieve rol als adviseur en procesbegeleider draagt bij aan het succesvol met elkaar zaken doen.

 


Bedrijfsovername

Overweegt u een bedrijf over te nemen of ter overname aan te bieden?

Aan- en verkoopproces

Is uw bedrijf verkoopklaar? Is het haalbaar, financierbaar en kent u de marktkansen en de risico's?

Vormen van overdracht

Heeft u al nagedacht over de financieringsmogelijkheden, de belangen en de verwachtingen?


De Zeeuwse Zaken Expertise

Wij geven het Zeeuws bedrijfsleven een impuls door het mobiliseren van kennis van onze klant en de markt. Wij regisseren maatwerkoplossingen voor ondernemers vanuit een krachtig netwerk.